Η 15ετής, πλέον, σειρά των ετήσιων ηµερολογίων των εκδόσεων Α/συνεχεια, έχει δηµιουργήσει το δικό της «πιστό» κοινό που υποδέχεται θερµά κάθε νέο τόµο. Έχει όµως δηµιουργήσει και µία παράδοση θεµατικών συλλογών και εργασιών, γύρω από ποικίλα θέµατα. Ιδέες που αντλούνται, και ενδιαφέρονται να συνδυάσουν, θέµατα που αναδεικνύονται και χαρακτηρίζουν τον χρόνο έκδοσης τους, προσφέροντας όµως µία όσο πιο διαχρονική και ιστορική προσέγγισή του. Με αυτόν τον τρόπο πέρα από χρήσιµα και εύχρηστα εργαλεία που µας συνοδεύουν έναν ολόκληρο χρόνο, οι 15 µέχρι τώρα τόµοι αποτελούν µία ευπαρουσίαστη συλλογή ενός υλικού που παραµένει µαζί µας ως χρήσιµη πηγή αναφοράς.
Οι παρακάτω τιµές αφορούν τον χρόνο έκδοσής τους. Σε αυτές γίνεται ειδική έκπτωση ανάλογα µε την παλαιότητά τους.

Προβάλλονται και τα 1 αποτελέσματα